TARIEVEN

Eerste consult / intake € 65,00

Vervolgconsult € 50,00

Vergoedingen
Voetreflex, natuurgeneeskundige en energetische behandelingen worden door de zorgverzekeraars veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Omdat deze vergoedingen per zorgverzekeraar en per polis sterk kunnen wisselen is het verstandig om de polis te raadplegen en/of te informeren bij uw zorgverzekeraar of kijk op de CAT website www.catcomplementair.nl.

Bovenstaande tarieven gelden voor behandelingen waarop de volgende prestatiecodes van toepassing zijn:

24009 Behandeling reflexzonetherapie
De voetreflexologie (ook reflexologie of reflexzonetherapie) is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. De reflexologie deelt de voetzool in in zones die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever en stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt, en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Tarieven en vergoedingen