Voetreflextherapie

Voetreflexologie, ook wel reflexologie, is een 'pseudo' wetenschappelijke geneeskunde die ervan uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met de voeten. De voetreflexologie deelt de voetzool in 10 zones in, die alle corresponderen met bepaalde delen van het lichaam. Door de zones van de voetzool te masseren, kan men een onbelemmerde energiedoorstroming in het lichaam herstellen of onderhouden. Reflexologie meent dat de basis van onze gezondheid wordt gevormd door deze energiedoorstroming en dat ziekte wordt veroorzaakt door belemmeringen van deze doorstroming.

Oncoreflex®

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker te horen. Steeds meer mensen overleven gelukkig deze ziekte maar houden wel last van gevolgen van ziekte (kanker) en behandelingen hiervoor. Voor alle mensen, zowel tijdens als na de behandelingen en ook in de palliatieve of terminale fase, kan OncoReflex® een heilzame ondersteuning bieden in de vorm van speciale voetreflexmassages. Door deze massages komt u tot rust en voelt u innerlijk welzijn. De massages zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van uw leven. Warmte en persoonlijke aandacht gecombineerd met professionele gerichte massages zorgen voor een totaal beleving.

De massages tijdens de reguliere behandelingen zijn enkel bedoeld als ondersteuning en zijn in geen enkel opzicht bedoeld als behandeling.

E.E.N.®-therapie (Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde)

De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”. Dit is toe te passen binnen de geneeskunde, religies en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen. De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde. Daarnaast is er nog oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse geneeskunde en de Egyptische geneeskunde. In de E.E.N.® therapie zijn al deze geneeskundige systemen verwerkt. Voor meer info zie www.instituuteen.nl.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de volgende therapieën:

  • Bachbloesem therapie

  • Sano Concept

  • E.E.N.® energetica

  • Regressie therapie

  • Schüssler celzouten

  • Voetreflexologie

  • Numerologie

  • Klankschalen

  • Meditatie

Acupunctuur

Acupunctuur is een al duizenden jaren oude methode in de Chinese gezondheidsleer. Hoewel acupunctuur vooral bekend is als pijnbestrijding is het meer dan alleen een manier om pijn te verlichten. In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) worden de begrippen energie en evenwicht gehanteerd. Energie (Qi – spreek uit Tjsie) is de motor van alle denkbare levensprocessen. De energie stroomt langs twaalf hoofdmeridianen en een groot aantal hulpmeridianen. Deze liggen net onder de huid en corresponderen met bepaalde organen en hun functies. Op het lichaam zitten bepaalde punten die als poorten voor de ‘Qi’ fungeren, de acupunctuurpunten.

Evenwicht is het basisprincipe van het universum. Het ontstaat wanneer de tegenpolen Yang en Yin elkaar goed aanvullen. Is het evenwicht tussen deze beide elementen verstoord, dan kan de energie niet meer goed stromen en raken ze uit evenwicht. Dat voelt als ‘niet goed in je vel zitten’, ‘uit balans zijn’ en gaat gepaard met specifieke ongewenste verschijnselen. Voor meer info zie sanopharm.com.

Hypnotherapie

Directe hypnose is, in tegenstelling tot de indirecte hypnose, gemakkelijk aan te leren. Als direct hypnotherapeut stel je geen diagnose maar leer je werken met de informatie die je van de cliënt krijgt. Er wordt gewerkt volgens het mind-model dat wereldwijd met succes toegepast wordt. De gebruikte technieken zijn geïnspireerd op de inzichten van Dave Elman. Daar het bij directe hypnose gaat om snelle interventies spreken we liever niet van “therapie” maar over een kortdurende behandelvorm.

Directe hypnose is nadrukkelijk geen vervanging voor de reguliere geneeskunde maar kan complementair gebruikt worden om het welzijn van de cliënt te verhogen en kan daarnaast een alternatief zijn voor bijvoorbeeld stoppen met roken, afvallen, angsten en fobieën en vele andere fysieke en mentale issues. Voor meer info zie hypnosecursus.nl. Een extra aanvulling op deze therapie is het virtuele maagband, bedoeld voor mensen met extreem overgewicht.

Kruidengeneeskunde

Kruidengeneeskunde, het genezen met behulp van kruiden, is een van de vele therapieën die de laatste jaren steeds meer toegepast worden. Toch is kruidengeneeskunde niet een nieuwe behande­lingsvorm, want de basis ervan wordt gevormd door eeuwenoude kennis en ervaring. De toepassingsmogelijkheden van kruiden zijn zeer uitgebreid. Voor veel ziekten en ongemakken zijn een groot aantal ver­schillende kruiden te gebruiken. De meeste mensen die zich onder kruidengeneeskundige behandeling stellen, doen dat om van een ziekte te ge­nezen of om kwalen en gebreken te voorkomen. Toch gaan ze daarbij voorbij aan het wezen van de kruidengeneeskunde, want hoewel de geneesmiddelen vaak een duide­lijke uitwerking hebben, is de kruidengeneeskunde toch een ho­listische vorm van genezen. Zowel het lichaam als de geest wordt bij het genezingsproces betrokken. De holistische opvatting staat natuurlijk lijnrecht tegen­over het idee dat we kruidengeneeskundige middelen kun­nen gebruiken als 'druppeltjes' tegen bepaalde sympto­men. De oorzaak van de ziekte en de factoren die er­voor zorgen dat deze blijft bestaan, dienen - naast het gebruik van een geneesmiddel - wel degelijk aangepakt en eventueel uitgeschakeld te worden. Alleen door op deze wijze te werken, voorkomen we dat kruidengeneeskundige geneesmiddelen op dezelfde onjuiste manier wor­den toegepast als sommige chemische geneesmidde­len. Voor meer info zie www.sorag.nl.

Magnesium consulent

De Chinezen noemen magnesium “de vonk van het leven”. Niet voor niets want magnesium is betrokken bij honderden enzymatische processen in het lichaam zoals de aanmaak van energie, het ritme van het hart, de zenuwprikkelgeleiding, de werking van de spieren, de kracht van je botten, de aanmaak van hormonen en nog veel meer. Een magnesium tekort wordt dan ook in verband gebracht met tal van aandoeningen. Magnesium geeft zo de mogelijkheid om op relatief eenvoudige wijze de gezondheid en het energielevel te verhogen.

Therapieën